* Lê Minh Uyên tên thật Lê Tấn Tài sinh năm 1938 tại Sài G̣n. Dạy học và quản thủ thư viện. Hiện đang sống ở Hoa Kỳ. Làm thơ và biên khảo dưới nhiều bút hiệu khác nhau.
Tập thơ Gió Ngàn (1974) - Chủ trương trang web Lều Xưa: http://wwww.oldcottage.net

Trang chủ
Trang Tao Ngộ

Bình vỡ
Duyên xưa
Gọi đời
Khách lạ
Khóc con
Khóc thương
Lều xưa
Màu tím
Mơ xưa
Mùa xuân đến
Quán trọ
Quê hương
Thơ dịch
Thơ ngắn
Tiễn biệt
Xin cho tôi